Kvalitet, Miljø og HMS.

Kvalitet :
Vi utvikler våre rutiner regelmessig for å optimalisere drift, økt konkurransekraft for våre kunder og oss selv. Dette oppnår vi med å ha kompetente, engasjerte og motiverte medarbeidere.
Vi arbeider med å utvikle vårt sortiment ihht. til kundens ønsker og behov. Høy kvalitet på vårt varesortiment er prioritert

Miljø :
Vi tar imot brukte batterier og El maskiner fra kunder
og sorterer alt avfall og dette leveres til godkjente mottak.

HMS :
Vi har eget verneombud og vi utfører vernerunder i vår bedrift.
Vi er opptatt av ergonomi til våre ansatte og kunder. Vi tilbyr kundene fotscanning for å få optimal såle til sine sko

Oppsummering :
Vi arbeider systematisk med avviksmeldinger, og har regelmessig infomøter med alle ansatte.
Vi er medlem i Achilles startbank.

Ønsker du å gi innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres så send ditt innspill til
firmapost@fagverktoy.com

 

 

 

 

Lukk